Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Powiedz YES, kliknij ENTER!

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 1/2018/ODB K 2 7 30
2 2/2018/ODB K 2 0 30
3 3/2018/ODB K 2 0 30
4 4/2018/ODB M 2 7 30
5 5/2018/ODB K 2 14 30
6 6/2018/ODB K 2 14 30
7 7/2018/ODB K 2 7 30
8 8/2018/ODB M 2 14 30
9 9/2018/ODB K 2 0 30
10 10/2018/ODB M 2 7 30

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020