Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem głównym proj. jest nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) potwierdzonych egzaminem zew. przez 176 z 220uczestn. proj., tj. os. o niskich kwalifikacjach w wieku 50lat i więcej nie uczestniczących we wsparciu LLL oferowanym w ramach POKL z obszaru WW do 30.09.2017r. Projekt obejmuje realizację szkoleń podnoszących kompetencje TIK dla 220 osób (132 kobiet) znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z województwie wielkopolskiego.

Aktualności

Brak aktualności dla projektu.