Biuro Rachunkowe

Oferta obejmuje kompleksowe usługi księgowe w następującym zakresie:

 •  pełna księgowość – księgi rachunkowe
 •  księgi przychodów i rozchodów
 •  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 •  deklaracje podatkowe – rozliczenia roczne osób fizycznych
 •  nadzór księgowy nad księgowością klienta
 •  naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
 •  rozliczenia z ZUS – sporządzanie i elektroniczny przekaz deklaracji do ZUS

Ponadto oferta usługi w następujących zakresach:

 •  Rozliczenia roczne z wynagrodzeń otrzymywanych w kraju jak również i za granicą
 •  Rozliczenia wydatków mieszkaniowych VZM (zwrot podatku VAT)
 •  sprawozdawczość statystyczna
 •  biznesplany – przygotowanie, weryfikacja
 •  pomoc w rejestracji działalności gospodarczej
 •  opracowanie umów spółek handlowych
 •  pomoc w rejestracji podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
 •  pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych

Zapraszamy do współpracy!