Grupa 20 z Ostrowa Wielkopolskiego zdaje egzamin.

W dniu dzisiejszym do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych podejdzie 10 uczestników z grupy 20 z Ostrowa Wielkopolskiego.

Naszym uczestnikom życzymy powodzenia oraz uzyskania samych pozytywnych wyników.