Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

 

Informujemy, że projekt „Kompetencje TIK dla osób po 50 roku życia” dobiega końca. W ramach projektu zrealizowaliśmy szkolenia podnoszące kompetencje TIK dla 220 osób (w tym 132 kobiet) znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z województwa wielkopolskiego.

Uczestnikami projektu były osoby  w wieku 50lat i więcej nie uczestniczące wczesniej we wsparciu LLL oferowanym w ramach POKL.

W ramach projektu zorganizowaliśmy 22 edycje 64-godzinnego szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe na poziomie średniozaawansowanym w grupach przeciętnie 10-osobowych (maksymalnie 12-osobowych). Wszystkie szkolenia zakończyły się egzaminami. Po ich zdaniu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie kompetencji w zakresie TIK, zgodnie ze standardem wymagań kompetencji cyfrowych DIGCOMP.