Zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie: Powiedz YES, kliknij ENTER! Uczestnikiem projektu może być jedynie osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria uczestnictwa:

  • jest w wieku 25-64 lata,
  • pozostaje bez zatrudnienia/pracuje/uczy się/zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
  • zgłasza z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie języków obcych i ICT,
  • przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w projekcie.

Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty otrzyma osoba, które wpisuje się co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoba o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie,
  • osoba zamieszkująca tereny obszaru wiejskiego,
  • osoba zamieszkująca teren powiatu: Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Wschowa, Zagań,
  • osoba z niepełnosprawnością,
  • osoba pozostająca bez zatrudnienia.

 W ramach ww. projektu oferujemy bezpłatne kursy w zakresie kompetencji językowych i w zakresie kompetencji komputerowych. W ramach każdego kursu zapewnia się uczestnikom, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu. Realizacja ww. kursów oparta zostanie o politykę równości szans w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, narodowość oraz światopogląd wszystkich osób w dostępie do proponowanego wsparcia.

Rekrutacja trwa! Udział w projekcie jest bezpłatny. W celu uzyskania szczegółów zachęcamy do kontaktu z Nami: 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020