Język angielski? Czemu nie!

Język angielski? Czemu nie! Projekt pt. Powiedz YES, kliknij ENTER!, którego celem jest  wzrost kapitału ludzkiego w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych i ICT wśród osób należących do następujących grup:

  1. wiek 25-64 lat, zamieszkujących w województwie lubuskim,
  2. zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez udział w certyfikowanych kursach językowych (angielski, niemiecki, francuski) i komputerowych uwzględniających popytowy system dystrybucji, w terminie do 31.03.2020 r.

Podczas rekrutacji dodatkowe punkty otrzyma osoba, która wpisuje się co najmniej do jednej z poniższych grup:

  1. osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
  2. osoba o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie,
  3. osoba zamieszkująca tereny obszaru wiejskiego,
  4. osoba zamieszkująca teren powiatu: Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Wschowa, Zagań,
  5. osoba z niepełnosprawnością,
  6. osoba pozostająca bez zatrudnienia.

Nauka języka angielskiego dostosowana jest na poziomu umiejętności uczestnika projektu! Moduł kursu 120 godzinny, który prowadzi do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych – poziom wg potrzeb uczestników projektu. Program kursu obejmował będzie, m.in: słownictwo obejmujące zagadnienia: człowiek, dom, praca, żywienie, życie rodzinne, obsługę klienta, marketing i zarządzanie, podróże służbowe, w tym gramatyka, mówienie, czytanie, słuchanie – zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego) na poziomie A lub wyższym w zależności od potrzeb uczestników projektu. Stosujemy elastyczny harmonogram umożliwiający godzenie życia zawodowego z prywatnym.

Każdy uczestnik projektu otrzymuje materiały szkoleniowe i edukacyjne oraz certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

W ramach kursów językowych oferujemy również naukę języka niemieckiego lub francuskiego. W ofercie projektu organizujemy również kurs komputerowy o module 90 godzinnym, prowadzący do uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje cyfrowe zgodnych z DIGCOMP na poziomie A-B.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszym projekcie! ZADZWOŃ – 886 468 299