Poznaj tajniki języka niemieckiego na poziomie dostosowanym to Twoich umiejętności!

Poznaj tajniki języka niemieckiego na poziomie dostosowanym to Twoich umiejętności! W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy języka niemieckiego (moduł 120 h). Kurs prowadzi do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych – poziom A (A2), B/C (tj. wg potrzeb uczestników projektu). Program kursu obejmował będzie, m.in: słownictwo obejmujące zagadnienia: człowiek, dom, praca, żywienie, życie rodzinne, obsługę klienta, marketing i zarządzanie, podróże służbowe, w tym gramatyka, mówienie, czytanie, słuchanie – zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego) na poziomie A lub wyższym w zależności od potrzeb uczestników projektu. W ramach kursu zapewnia się uczestnikom, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego poziomu biegłości językowej zgodnie z ESOKJ. Zapewniamy weryfikację nabytej wiedzy i uzyskanie przez uczestników projektu certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji językowych zgodnych z ESOKJ, m.in. TELC/TOEIC/BULATS/LCCI w zależności od potrzeb i zapotrzebowania uczestników projektu oraz poziomu znajomości danego języka. Po zakończeniu kursu językowego i po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu niezależnego i rzetelnie przeprowadzonego przez wyspecjalizowane Centrum Egzaminacyjne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat.

W celu uzyskania informacji o projekcie zachęcamy do kontaktu z nami: 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020