Uczestnicy z miejscowości Skrzetusz ukończyli kurs komputerowy

W dniu dzisiejszym grupa 12 ukończyła kurs komputerowy w ramach projektu „Kompetencje TIK dla osób po 50 roku życia”.

Liczymy na to, że nasi uczestnicy zdobyli obszerną wiedze oraz umiejętności i będą mogli wykorzystać je w swoim życiu codziennym, jak i zawodowym.

Życzymy sukcesów na egzaminie zewnętrznym.