Trwa kurs języka niemieckiego

W ramach trwającego kursu języka niemieckiego odbywają się zajęcia. Warto podkreślić, iż kurs prowadzi do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych na poziomie B2. Tematyka zajęć dotyczy, m.in.: słownictwa obejmującego zagadnienia związane z domem, pracą, życiem rodzinnym, podróżami służbowymi. Poza tym pogłębiane są zagadnienia związane z gramatyką, mową, czytaniem, zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego. W ramach kursu zapewniono uczestnikom, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego poziomu biegłości językowej zgodnie z ESOKJ. Po zakończeniu kursu językowego i po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu Uczestnicy przystąpią do egzaminu niezależnego i rzetelnie przeprowadzonego przez wyspecjalizowane Centrum Egzaminacyjne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat. Życzymy owocnej nauki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020