Zdobądź z nami nowe kompetencje!

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER!

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria uczestnictwa:

  • jest w wieku 25-64 lata,
  • pozostaje bez zatrudnienia/pracuje/uczy się/zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
  • zgłasza z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie języków obcych i ICT,
  • przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w projekcie.

Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty otrzyma osoba, które wpisuje się co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoba o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie,
  • osoba zamieszkująca tereny obszaru wiejskiego,
  • osoba zamieszkująca teren powiatu: Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Wschowa, Żagań,
  • osoba z niepełnosprawnością,
  • osoba pozostająca bez zatrudnienia.

Poprzez udział w bezpłatnych kursach uczestnik projektu podniesie kompetencje kluczowe w obszarze języków obcych i komputerowych (ICT). Kurs języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego (moduł 120 h), prowadzi do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych – poziom A (A2), B/C (tj. wg potrzeb uczestników projektu). Natomiast udział w kursie komputerowym (moduł 90 h) pozwoli uzyskać kompetencje na poziomie A-B. W ramach ww. kursów zapewnia się uczestnikom, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych i komputerowych zgodnie z ESOKJ oraz zgodnie z  Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP. Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie. Natomiast po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego lub certyfikat ICT, który potwierdza nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz poziom biegłości językowej zgodnie z ESOKJ lub umiejętności komputerowych zgodnie z  Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Zadzwoń lub napisz: 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020