Lipa rozpoczyna zajęcia komputerowe

W dniu dzisiejszym bezpłatne zajęcia komputerowe rozpoczęła grupa 19 z miejscowości Lipa.

Uczestnicy projektu zrealizują szkolenie w oparciu o następującą tematykę:

• Budowa komputera i zasady bezpiecznego korzystania;

• Zarządzanie plikami;

• Tworzenie treści – edytor tekstu;

• Techniczne i prawne aspekty korzystania z Internetu;

• Wyszukiwanie informacji

• Wyszukiwanie i tworzenie treści multimedialnych

• Korespondencja nieformalna

• Komunikacja formalna i sprawy urzędowe;

• Serwisy społecznościowe i publikowanie treści w Internecie

• Handel i usługi online

• Rozwój zainteresowań i praktyczne wykorzystanie porad internetowych

• Czynności administracyjne i rozwiązywanie problemów.

Zajęcia odbywają się pod adresem Lipa 76.

Prowadzi je Radosław Szostek.