Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Powiedz YES, kliknij ENTER!

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 11/2018/ODB K 2 22 30
2 12/2018/ODB M 2 22 30
3 13/2018/ODB M 2 5 29
4 14/2018/ODB K 2 22 29
5 15/2018/ODB K 2 22 30
6 16/2018/ODB K 2 29 30
7 17/2018/ODB K 2 12 30
8 18/2018/ODB K 2 22 30
9 19/2018/ODB M 2 22 29
10 20/2018/ODB K 2 22 30
11 21/2018/ODB K 2 22 30

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020