Lista osób zakwalifikowanych do udziału projekcie

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie: Powiedz YES, kliknij ENTER!

Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 22/2018/ODB M 2 25 30
2 23/2018/ODB M 2 22 30
3 24/2018/ODB K 2 22 29
4 25/2018/ODB K 2 29 30
5 26/2018/ODB M 2 22 30
6 27/2018/ODB K 2 15 30
7 28/2018/ODB K 2 15 24
8 29/2018/ODB K 2 15 28
9 30/2018/ODB M 2 22 30
10 31/2018/ODB K 2 25 30
11 32/2018/ODB K 2 29 30
12 33/2018/ODB K 2 26 30
Lp. Numer formularza Płeć Ocena formularza Test motywacji
Kryterium Uczestnictwa Punkty dodatkowe
1 34/2018/ODB K 2 22 30
2 35/2018/ODB M 2 22 30
3 36/2018/ODB M 2 22 30
4 37/2018/ODB K 2 32 30
5 38/2018/ODB K 2 22 30
6 39/2018/ODB K 2 32 30
7 40/2018/ODB M 2 25 30
8 41/2018/ODB K 2 15 30
9 42/2018/ODB M 2 28 30
10 43/2018/ODB M 2 22 30
11 44/2018/ODB M 2 15 30

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020