Zdobądź z nami kompetencje językowe

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. Powiedz YES, kliknij ENTER!, którego celem jest wzrost w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych i ICT. Projekt kierowany jest do osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w województwie lubuskim, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez udział w certyfikowanych kursach językowych (angielski, niemiecki, francuski – 120h) i komputerowych (90h).

Podczas rekrutacji dodatkowe punkty otrzyma osoba, która wpisuje się co najmniej do jednej z poniższych grup:

• osoba w wieku powyżej 50 roku życia,

• osoba o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie,

• osoba zamieszkująca tereny obszaru wiejskiego,

• osoba zamieszkująca teren powiatu: Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Wschowa, Żagań,

• osoba z niepełnosprawnością.

Każdy uczestnik otrzyma m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych i komputerowych. Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie. Natomiast po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego lub certyfikat ICT, który potwierdza nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz poziom biegłości językowej zgodnie z ESOKJ lub umiejętności komputerowych zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Zadzwoń lub napisz: 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020