Kolejna grupa zakończyła kurs językowy!

Grupa z Rudawicy zakończyła kurs języka angielskiego. Grupa składała się 11osób. Każdy Uczestnik kursu otrzymał zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.  Życzymy sukcesów na drodze kariery zawodowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020