Lipa podchodzi do egzaminu

W dniu dzisiejszym do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych podejdą uczestnicy z grupy 19 z miejscowości Lipa.

Naszym uczestnikom życzymy powodzenia oraz uzyskania samych pozytywnych wyników.