Kliknij ENTER! i zapoznaj się z obsługą komputera

Zapraszamy do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER!, którego realizatorem jest Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała.

Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących teren województwa lubuskiego w wieku 25 – 64 lata, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie ICT. W ramach projektu oferujemy kursy komputerowe ( 90h).

Każdy uczestnik otrzyma m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego poziomu kompetencji komputerowych. Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie. Natomiast po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat ICT, który potwierdza nabyte kwalifikacje i poziom umiejętności  komputerowych zgodnie z  Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP. Zastosowany zostanie elastyczny harmonogram umożliwiający godzenie życia zawodowego z prywatnym w zależności od potrzeb uczestników projektu.

Zadzwoń lub napisz: 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.