Kolejna grupa kończy kurs komputerowy.

W dniu dzisiejszym bezpłatne zajęcia komputerowe zakończyła grupa 15 z Piły.

Uczestnicy projektu zrealizowali szkolenie w oparciu o następującą tematykę:

• Budowa komputera i zasady bezpiecznego korzystania;

• Zarządzanie plikami;

• Tworzenie treści – edytor tekstu;

• Techniczne i prawne aspekty korzystania z Internetu;

• Wyszukiwanie informacji

• Wyszukiwanie i tworzenie treści multimedialnych

• Korespondencja nieformalna

• Komunikacja formalna i sprawy urzędowe;

• Serwisy społecznościowe i publikowanie treści w Internecie

• Handel i usługi online

• Rozwój zainteresowań i praktyczne wykorzystanie porad internetowych

• Czynności administracyjne i rozwiązywanie problemów.

Liczymy na to, że nasi uczestnicy zdobyli obszerną wiedze oraz umiejętności i będą mogli wykorzystać je w swoim życiu codziennym, jak i zawodowym.

Życzymy sukcesów na egzaminie zewnętrznym.