Zapraszamy do udziału w szkoleniach komputerowych

 

W ramach  projektu „Powiedz YES, kliknij ENTER” realizowanego przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zapraszamy do udziału w szkoleniach komputerowych (90h) na poziomie A lub B.

Celem projektu jest wzrost w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych i komputerowych (ICT) wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w województwie lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez udział w certyfikowanych kursach  komputerowych (moduł 90h). Wsparcie poprzedzone będzie określeniem poziomu kompetencji każdego Uczestnika projektu.

Podczas rekrutacji dodatkowe punkty otrzyma osoba, która wpisuje się co najmniej do jednej z grup: osoba w wieku powyżej 50 roku życia, osoba o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie, osoba zamieszkująca tereny obszaru wiejskiego, osoba zamieszkująca teren powiatu: Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Wschowa, Żagań, osoba z niepełnosprawnością, osoba pozostająca bez zatrudnienia.

W ramach kursu każdy uczestnik otrzyma m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego poziomu kompetencji komputerowych. Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie. Natomiast po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat ICT, który potwierdza nabyte kwalifikacje oraz poziom umiejętności komputerowych zgodnie z  Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Zadzwoń lub napisz: 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020