Piła zdaje egzamin.

W dniu dzisiejszym do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych podejdą uczestnicy z grupy 15 z miejscowości Piła.

Naszym uczestnikom życzymy powodzenia oraz uzyskania samych pozytywnych wyników.