Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i ICT

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych (niemiecki, angielski, francuski) i ITC (komputerowych) w ramach projektu Powiedz YES, kliknij ENTER!, którego realizatorem jest Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała.

Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących teren województwa lubuskiego w wieku 25-64 lat, pozostaje bez zatrudnienia/pracuje/uczy się/zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym, zgłasza z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie języków obcych i komputerowych. Rezultatem kursów będzie nabycie kompetencji z zakresu języków obcych i ICT.

Każdy uczestnik otrzyma pomoce dydaktyczne m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych i komputerowych.

Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego lub certyfikat ICT, który potwierdza nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz poziom biegłości językowej zgodnie z ESOKJ lub umiejętności komputerowych zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Zadzwoń lub napisz: 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020