Kursy komputerowe w zasięgu ręki!

Zapraszamy do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER!, którego realizatorem jest Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała. W ramach projektu oferujemy kursy komputerowe o module 90 godzin.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie kryteria uczestnictwa: jest w wieku 25-64 lata, pozostaje bez zatrudnienia/pracuje/uczy się/zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym, zgłasza z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie języków obcych i ICT.

Korzyści?

Każdy uczestnik rozpoczynając kurs otrzyma nie tylko m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe, zaświadczenie po zakończonym kursie, ale co najważniejsze po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat ICT, który potwierdza nabyte kwalifikacje i poziom umiejętności  komputerowych zgodnie z  Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Co myślisz?

Skorzystaj z oferty już dziś! Zadzwoń lub napisz: 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.