Język angielski, francuski oraz niemiecki w Twoim zasięgu

W ramach projektu „Powiedz YES, kliknij ENTER!” Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach językowych!

Jaki kurs?

Kurs języka niemieckiego, francuskiego, angielskiego w wymiarze 120h, którego celem jest wzrost w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych.

Kto może skorzystać z oferty?

Osoby w wieku 25-64 lat zamieszkujące w województwie lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji otrzyma osoba, która wpisuje się co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoba o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie,
  • osoba zamieszkująca tereny obszaru wiejskiego,
  • osoba zamieszkująca teren powiatu: Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Wschowa, Żagań,
  • osoba z niepełnosprawnością,
  • osoba pozostająca bez zatrudnienia.

W ramach kursu zapewnia się uczestnikom, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych. Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie. Natomiast po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego, który potwierdza nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz poziom biegłości językowej zgodnie z ESOKJ.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz: 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020