Kaława uczy się angielskiego

Od czerwca br. w Kaławie trwa kurs języka angielskiego. Na rozpoczęcie kursu każdy uczestnik otrzymał pomoce dydaktyczne m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych. Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w ww. kursie, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat z języka angielskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020