Z nami zdobędziesz kompetencje cyfrowe

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza osoby zamieszkujące teren województwa lubuskiego do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! w ramach którego oferujemy bezpłatne kursy komputerowe (w wymiarze 90h). W ramach kursu uczestnicy otrzymują, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego poziomu kompetencji komputerowych. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie  kryteria uczestnictwa: jest w wieku 25-64 lata, pozostaje bez zatrudnienia/pracuje/uczy się/zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz zgłasza z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych a także  chęć podniesienia swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie ICT. Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie. Natomiast po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat ICT, który potwierdza nabyte kwalifikacje i umiejętności komputerowych zgodnie z  Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Zadzwoń lub napisz: 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020