Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! realizowanego przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała. Projekt kierowany jest do osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w województwie lubuskim, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez udział w kursie komputerowym (90h).

Podczas rekrutacji dodatkowe punkty otrzyma osoba, która wpisuje się co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoba o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie,
  • osoba zamieszkująca tereny obszaru wiejskiego,
  • osoba zamieszkująca teren powiatu: Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Wschowa, Żagań,
  • osoba z niepełnosprawnością,

W ramach projektu realizowane są również kursy języków obcych (niemiecki, angielski i francuski) w wymiarze 120h. Uczestnikom kursu zapewnia się  m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych i komputerowych. Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat ICT potwierdzający umiejętności komputerowe zgodnie z  Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP. Natomiast z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego certyfikat, który potwierdza nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz poziom biegłości językowej zgodnie z ESOKJ.

Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu 886 468 299,  lub na mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020