Grupa 5 oraz 7 ukończyły kurs komputerowy

W dniu dzisiejszym zajęcia komputerowe ukończyła 5 oraz 7 grupa, w której wzięło udział łącznie 23 osoby. Uczestnicy zrealizowali szkolenie w oparciu o następującą tematykę:

 • Budowa komputera i zasady bezpiecznego korzystania;
 • Zarządzanie plikami;
 • Tworzenie treści – edytor tekstu;
 • Techniczne i prawne aspekty korzystania z Internetu;
 • Wyszukiwanie informacji
 • Wyszukiwanie i tworzenie treści multimedialnych
 • Korespondencja nieformalna
 • Komunikacja formalna i sprawy urzędowe;
 • Serwisy społecznościowe i publikowanie treści w Internecie
 • Handel i usługi online
 • Rozwój zainteresowań i praktyczne wykorzystanie porad internetowych
 • Czynności administracyjne i rozwiązywanie problemów.

Obecnie nasi uczestnicy oczekują za egzaminem, który zweryfikuje zdobyta przez nich wiedzę.