Świat komputerów z Ośrodkiem Doradztwa Biznesowego

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza osoby w wieku 25-64 lata zamieszkujące teren województwa lubuskiego do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! w ramach którego oferujemy kursy komputerowe oraz bezpłatne kursy językowe (niemiecki, francuski, angielski). Poziom potrzeb Uczestnika oceniany jest w wyniku przeprowadzonego badania wstępnego.

W ramach kursu zapewnia się uczestnikom, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu. Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie. Natomiast po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego lub certyfikat ICT, który potwierdza nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz poziom biegłości językowej zgodnie z ESOKJ lub umiejętności komputerowych zgodnie z  Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca kryteria uczestnictwa:

  • jest w wieku 25-64 lata,
  • pozostaje bez zatrudnienia/pracuje/uczy się/zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
  • zgłasza z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie języków obcych i ICT.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz: 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020