Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia komputerowego

Poszukujemy osób do projektu „Kompetencje TIK dla osób po 50 roku życia”, które z własnej inicjatywy zamierzające uczestniczyć w kursach komputerowych. Zgłoś się do nas jeśli:

  • Jesteś w wieku 50 lat i więcej?
  • Posiadasz niskie kwalifikacje?
  • Nie pracujesz?
  • Mieszkasz na terenie województwa wielkopolskiego?
  • Nie uczestniczyłeś we wsparciu LLL oferowanym w ramach POKL?

W ramach projektu organizujemy bezpłatne szkolenia komputerowe, które przyczynią się do nabycia lub podniesienia kompetencji i umiejętności w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.