Drezdenko z obsługą komputera za pan brat

W dniu dzisiejszym grupa z Drezdenko kończy kurs komputerowy, tym samym podniosła kompetencje w zakresie ICT. Kurs rozpoczął się w listopadzie ubiegłego roku. Systematycznie uczestnicy podnosili kompetencje ICT. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe i edukacyjne. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane w życiu osobistym i zawodowym. Powodzenia!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020