Kolejna grupa podchodzi do egzaminu

W dniu dzisiejszym do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych podejdzie 12 osób z grupy 7 Borzykowa. Uczestnikom projektu „Kompetencje TIK dla osób po 50 roku życia” życzymy powodzenia oraz uzyskania samych pozytywnych wyników.