Kwalifikacje

Kadrę firmy stanowią specjaliści z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, m.in. w zakresie IT, zarządzania, marketingu, księgowości i prawa.

Właściciel firmy legitymuje się wykształceniem w zakresie:

 1. SGH w Warszawie – Studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów w dyscyplinie Zarządzanie – w 2021 r. przewiduje obronę pracy doktorskiej związanej z czynnikami wpływającymi na konkurencyjność przedsiębiorstw.
 2. UMK w Toruniu magister na kierunku Zarządzanie specjalizacja Inwestycje i nieruchomości.
 3. WSHE w Łodzi licencjat z zakresu rachunkowości, licencjat z zakresu finansów firmy i bankowości.
 4. WSPT w Koninie, studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 5. WSPT w Koninie, studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.
 6. WSPT w Koninie, studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego.
 7. UE w Poznaniu Podyplomowe Studia w zakresie rachunkowości.
 8. WSG w Bydgoszczy Podyplomowe Studia Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi.
 9. WSG w Bydgoszczy Podyplomowe Studia Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 10. WSG w Bydgoszczy Podyplomowe Studia Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 11. Posiada uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 12. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego normy PN-EN ISO 9001:2001.
 13. Specjalizuje się w biznes planach, doradztwie inwestycyjnym, studiów wykonalności inwestycji, analiz finansowych i ekonomicznych, analiz i ekspertyz społeczno-gospodarczych.
 14. Posiada 15-letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS, m.in. Phare 2003, ZPORR, POKL, RPO, PROW, POWER, RPO.