Projekt aktualnie realizowany

Krótko o projekcie

Projekt realizowany jest na terenie województwa lubuskiego w terminie od 01.06.2018 r. do 31.03.2020 r. Celem głównym projektu jest wzrost kapitału ludzkiego w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych i ICT wśród 310 osób (186K,124M) w wieku 25-64 lat zamieszkujących w województwie lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez udział w certyfikowanych kursach językowych (angielski, niemiecki, francuski) (70 os; 42K,28M) i komputerowych (240os, 144K,96M) uwzględniających popytowy system dystrybucji, w terminie do 31.03.2020 r. Natomiast rezultatem będzie nabycie przez min. 80% grupy docelowej kompetencji z zakresu języków obcych i ICT, tj. 248 osób (149=K,99=M).

Aktualności

Powiedz YES, kliknij ENTER!

20 listopada 2019

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza o udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących teren województwa lubuskiego w wieku 25 – 64 lata, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie ICT. W ramach projektu oferujemy kursy […]

Język angielski, francuski oraz niemiecki w Twoim zasięgu

22 października 2019

W ramach projektu „Powiedz YES, kliknij ENTER!” Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach językowych! Jaki kurs? Kurs języka niemieckiego, francuskiego, angielskiego w wymiarze 120h, którego celem jest wzrost w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych. Kto może skorzystać z oferty? Osoby w wieku 25-64 lat zamieszkujące w województwie lubuskim, […]

Kompetencje cyfrowe – tak! Zapraszamy na kurs!

18 października 2019

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza o udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących teren województwa lubuskiego w wieku 25 – 64 lata, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie ICT. W ramach projektu oferujemy kursy […]

Kursy komputerowe w zasięgu ręki!

14 października 2019

Zapraszamy do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER!, którego realizatorem jest Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała. W ramach projektu oferujemy kursy komputerowe o module 90 godzin. Kto może zostać uczestnikiem projektu? Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie kryteria uczestnictwa: jest w wieku 25-64 lata, pozostaje bez zatrudnienia/pracuje/uczy się/zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego – […]

Powiedz YES, kliknij ENTER! Jakie to proste!

9 października 2019

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza mieszkańców województwa lubuskiego do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! w ramach którego oferujemy bezpłatne kursy komputerowe (w wymiarze 90h). Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących teren województwa lubuskiego w wieku 25 – 64 lata, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia […]

Bukowiec podnosi kompetencje cyfrowe

3 października 2019

Już kilka spotkań za naszymi uczestnikami z Bukowca, którzy dzielnie podnoszą swoje kompetencje cyfrowe. Obecnie zajęcia w Bukowcu rozpoczęły dwie grupy szkoleniowe. Kurs komputerowy w module 90h zakończy się egzaminem. Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie. Natomiast po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat ICT, który potwierdza nabyte kwalifikacje i umiejętności komputerowe zgodnie z Ramą […]

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i ICT

25 września 2019

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych (niemiecki, angielski, francuski) i ITC (komputerowych) w ramach projektu Powiedz YES, kliknij ENTER!, którego realizatorem jest Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała. Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących teren województwa lubuskiego w wieku 25-64 lat, pozostaje bez zatrudnienia/pracuje/uczy się/zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym, zgłasza […]

Zdobądź nowe umiejętności językowe lub komputerowe. Powiedz YES, kliknij ENTER!

12 września 2019

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza mieszkańców województwa lubuskiego do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! w ramach którego oferujemy bezpłatne kursy komputerowe (w wymiarze 90h). Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących teren województwa lubuskiego w wieku 25 – 64 lata, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia […]

Nowa Sól już niebawem zakończy kurs komputerowy

3 września 2019

Do zakończenia kursu komputerowego grupy z Nowej Soli pozostało już niewiele spotkań. Kurs komputerowy w module 90h zakończy się egzaminem. Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie. Natomiast po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat ICT, który potwierdza nabyte kwalifikacje i umiejętności komputere zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki oraz życzymy powodzenia […]

Zdobądź kompetencje ICT

1 września 2019

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza osoby zamieszkujące teren województwa lubuskiego do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! w ramach którego oferujemy bezpłatne kursy komputerowe (w wymiarze 90h). W ramach kursu uczestnicy otrzymują, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych i komputerowych. Uczestnikiem projektu może […]