Projekt aktualnie realizowany

Krótko o projekcie

Projekt realizowany jest na terenie województwa lubuskiego w terminie od 01.06.2018 r. do 31.03.2020 r. Celem głównym projektu jest wzrost kapitału ludzkiego w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych i ICT wśród 310 osób (186K,124M) w wieku 25-64 lat zamieszkujących w województwie lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez udział w certyfikowanych kursach językowych (angielski, niemiecki, francuski) (70 os; 42K,28M) i komputerowych (240os, 144K,96M) uwzględniających popytowy system dystrybucji, w terminie do 31.03.2020 r. Natomiast rezultatem będzie nabycie przez min. 80% grupy docelowej kompetencji z zakresu języków obcych i ICT, tj. 248 osób (149=K,99=M).

Aktualności

Zapraszamy do udziału w szkoleniach komputerowych

28 sierpnia 2019

  W ramach  projektu „Powiedz YES, kliknij ENTER” realizowanego przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zapraszamy do udziału w szkoleniach komputerowych (90h) na poziomie A lub B. Celem projektu jest wzrost w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych i komputerowych (ICT) wśród osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w województwie lubuskim, zgłaszające z własnej […]

Bezpłatne kursy komputerowe

22 sierpnia 2019

Zapraszamy do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER!, którego realizatorem jest Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała. W ramach projektu oferujemy 90 godzinne szkolenia komputerowe. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie kryteria uczestnictwa: jest w wieku 25-64 lata, pozostaje bez zatrudnienia/pracuje/uczy się/zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym, zgłasza z własnej […]

Szkolenia komputerowe właśnie dla Ciebie. Nie czekaj!

18 sierpnia 2019

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER!, którego  realizatorem jest Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała. Projekt dedykowany jest osobom w wieku 25-64 lat zamieszkującym  w województwie lubuskim, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez udział w kursie komputerowym (90h). Podczas rekrutacji dodatkowe punkty otrzyma osoba, która wpisuje […]

Rekrutacja trwa. Zapraszamy

14 sierpnia 2019

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza mieszkańców województwa lubuskiego do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! w ramach którego oferujemy bezpłatne kursy komputerowe (w wymiarze 90h). Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących teren województwa lubuskiego w wieku 25 – 64 lata, zgłaszających  z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia […]

Poznaj z nami w świat komputerów

5 sierpnia 2019

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza osoby w wieku 25-64 lata zamieszkujące teren województwa lubuskiego do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! w ramach którego oferujemy kursy komputerowe oraz bezpłatne kursy językowe (niemiecki, francuski, angielski). Poziom potrzeb Uczestnika oceniany jest w wyniku przeprowadzonego badania wstępnego. W ramach kursu zapewnia się uczestnikom, m.in. podręczniki i […]

Powiedz YES, kliknij ENTER!

8 lipca 2019

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza o udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! Projekt kierowany jest do osób zamieszkujących teren województwa lubuskiego w wieku 25 – 64 lata, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie ICT. W ramach projektu oferujemy kursy […]

Pracujesz lub uczysz się a może zamieszkujesz na terenie województwa lubuskiego? Masz 25-64 lat? Mamy coś dla Ciebie?

27 czerwca 2019

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! realizowanego przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała. Projekt kierowany jest do osób w wieku 25-64 lat zamieszkujących w województwie lubuskim, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez udział w kursie komputerowym (90h). Podczas rekrutacji dodatkowe punkty otrzyma osoba, która wpisuje […]

Zapraszamy na szkolenia komputerowe

19 czerwca 2019

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza mieszkańców województwa lubuskiego do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! w ramach którego oferujemy bezpłatne kurs komputerowy (w wymiarze 90h). Aby zostać uczestnikiem projektu należy spełnić łącznie poniższe kryteria uczestnictwa: jest w wieku 25-64 lata, pozostaje bez zatrudnienia/pracuje/uczy się/zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym, […]

Zdobądź certyfikat potwierdzający kompetencje ICT.

17 czerwca 2019

Zachęcamy do udziału w projekcie pt. Powiedz YES, kliknij ENTER!, którego celem jest  wzrost kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych i ICT. w wieku 25-64 lat zamieszkujących w województwie lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez udział w certyfikowanych kursach językowych (angielski, niemiecki, francuski) i komputerowych. Podkreślamy, iż podczas rekrutacji […]

Podnieś z nami swoje kompetencje.

12 czerwca 2019

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza mieszkańców województwa lubuskiego do udziału w projekcie Powiedz YES, kliknij ENTER! w ramach którego oferujemy kurs komputerowy (w wymiarze 90h) oraz bezpłatne kursy językowe (niemiecki, francuski, angielski w wymiarze 120h). W ramach kursu zapewnia się uczestnikom, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego […]