Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Projekt jest skierowany do 120 osób, w tym 72 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na zniwelowanie lub rozwiązanie zidentyfikowanych problemów, tj. w 100% do osób z niepełnosprawnościami, w tym 36 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących w województwie pomorskim na obszarach charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym.

Aktualności

Weź udział w projekcie pt. „JESTEŚMY AKTYWNI !”

7 lutego 2017

Weź udział w projekcie pt. „JESTEŚMY AKTYWNI !” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniają następujące kryteria: są osobami w wieku 18-64 lata. są osobami z niepełnosprawnością. są osobami bezrobotnymi zakwalifikowanymi do III […]

Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Jesteśmy aktywni!.”

12 stycznia 2017

Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Jesteśmy aktywni.” Zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne, bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku od 18 – 64 roku życia, do wzięcia udziału w projekcie . Z uwagi na fakt, iż na terenie województwa pomorskiego niniejszym projektem zostanie objętych wiele gmin, chcemy działać lokalnie w każdej z gmin, gdzie będzie zainteresowanie udziałem w […]