Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Projekt jest skierowany do 120 osób, w tym 72 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na zniwelowanie lub rozwiązanie zidentyfikowanych problemów, tj. w 100% do osób z niepełnosprawnościami, w tym 36 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących w województwie pomorskim na obszarach charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym.

Aktualności

Podsumowanie projektu

31 sierpnia 2018

Głównym celem projektu został w pełni spełniony, tj.  zwiększono zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez wyposażenie uczestników projektu w kompetencje społeczne, kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w ramach 5 zadań merytorycznych obejmujących: utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu, przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i grupowego poradnictwa psychospołecznego, realizację warsztatów terapeutycznych […]

Rozpoczynamy kolejne staże w projekcie

15 września 2017

W dniu dzisiejszym kolejne osiem osób rozpoczęło staż zawodowy, który potrwa do 14-go marca. Wszystkim stażystom życzymy wytrwałości.

Zapraszamy do udziału w projekcie: Jesteśmy aktywni!

3 lipca 2017

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, zaprasza do udziału w projekcie: Jesteśmy aktywni! – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniają następujące kryteria: są osobami w wieku 18-64 lata. są osobami z niepełnosprawnością. są osobami bezrobotnymi zakwalifikowanymi do III profilu pomocy. lub są osobami biernymi zawodowo. zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z kodeksem cywilnym) […]

Zapraszamy do projektu!

12 czerwca 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniają następujące kryteria: są osobami w wieku 18-64 lata. są osobami z niepełnosprawnością. są osobami bezrobotnymi zakwalifikowanymi do III profilu pomocy. lub są osobami biernymi zawodowo. zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z kodeksem cywilnym) na obszarze charakteryzującym się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym. Udział […]

Dołącz do Nas

30 maja 2017

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego w formie grup wsparcia (15h na grupę po 12 uczestników), zakłada się, że w pierwszej edycji powstanie 5 grup. Do 36 uczestników zostanie skierowane indywidualne wsparcie psychologiczne (6h/uczestnika projektu). Pierwsze zajęcia już trwają. DOŁĄCZ DO NAS !!! UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Jak można się zapisać: Aby […]

Trwa rekrutacja

22 maja 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniają następujące kryteria: są osobami w wieku 18-64 lata. są osobami z niepełnosprawnością. są osobami bezrobotnymi zakwalifikowanymi do III profilu pomocy. lub są osobami biernymi zawodowo. zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z kodeksem cywilnym) na obszarze charakteryzującym się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym. Udział […]

Pierwsze IPD

1 kwietnia 2017

W dniu dzisiejszym dla pierwszej piątki uczestników projektu rozpoczęły się spotkania z doradcą zawodowym. Spotkania zaplanowane są na cztery etapy po 2 godziny. Czynniki wpływające na zagrożenia ubóstwem/wykluczeniem są zróżnicowane i indywidualne, dlatego ważnym jest dopasowanie wsparcia do zdiagnozowanych uprzednio potrzeb danej osoby. W związku z powyższym, udział uczestników w projekcie rozpocznie identyfikacja ich indywidualnych […]

CHCEMY DZIAŁAĆ W KAŻDEJ GMINIE

31 marca 2017

Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku od 18 – 64 roku życia, do wzięcia udziału w projekcie „JESTEŚMY AKTYWNI !” Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 505 154 429 Rekrutacja trwa – nie zwlekaj! UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Projekt […]

Pierwsze grupy

20 marca 2017

Fundacja EKSPERT – KUJAWY wraz z Ośrodkiem Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała realizuje projekt pn. „Jesteśmy aktywni.” Obecnie zrekrutowaliśmy pierwsze dwie grupy po12 osób. Z uwagi na fakt, iż na terenie województwa pomorskiego niniejszym projektem zostanie objętych wiele gmin, chcemy działać lokalnie w każdej z gmin, gdzie będzie zainteresowanie udziałem w projekcie. Nabór i selekcja przeprowadzone […]

Rekrutacja trwa – zapraszamy!

6 marca 2017

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Jeśli należysz do grupy osób: w wieku 18-64 lata oraz, bezrobotnych, niepracujących posiadających niepełnosprawność, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie gmin wskazanych na odwrocie, Ten projekt jest dla CIEBIE! W ramach projektu oferujemy : indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, grupowe oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne, warsztaty […]