Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu: reintegracja społeczno-zawodowa 30 (20K,10M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lata, zamieszkałych w województwie lubelskim poprzez objęcie ich kompleksowym programem reintegracji społeczno-zawodowej obejmującym instrumenty aktywizacji społecznej oraz instrumenty aktywizacji zawodowej w okresie VIII.2017-IV.2018

Aktualności

Bądź trendy na rynku pracy

7 listopada 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia! W ramach projektu oferujemy: Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy. Ponadto Warsztaty: społeczne, umiejętności miękkich, umiejętności zawodowych oraz szkolenia zawodowe i 3miesięczne staże. Jeśli jesteś osobą: bezrobotną, zamieszkującą tereny województwa lubelskiego, z niepełnosprawnością, wykluczaną lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – zapraszamy do udziału w […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

19 października 2017

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia! W ramach projektu oferujemy: Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy. Ponadto Warsztaty: społeczne, umiejętności miękkich, umiejętności zawodowych oraz szkolenia zawodowe i 3miesięczne staże. Jeśli jesteś osobą: bezrobotną, zamieszkującą tereny województwa lubelskiego, z niepełnosprawnością, wykluczaną lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym […]

U nas zdobędziesz umiejętności zawodowe

11 października 2017

U nas zdobędziesz umiejętności zawodowe szyte na miarę lokalnego rynku pracy. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia!, którego realizatorem jest Ośrodek Doardztwa Biznesowego Jarosław Napierała. Celem głównym projektu: reintegracja społeczno-zawodowa 30 (20K,10M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lata, zamieszkałych w województwie lubelskim poprzez objęcie ich kompleksowym programem reintegracji […]

Rekrutacja trwa!

19 września 2017

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia!  W ramach projektu oferujemy: Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy. Ponadto Warsztaty: społeczne, umiejętności miękkich, umiejętności zawodowych oraz szkolenia zawodowe i 3miesięczne staże. Jeśli jesteś osobą: bezrobotną, zamieszkującą tereny województwa lubelskiego, z niepełnosprawnością, wykluczaną lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – zapraszamy do […]

Zapraszamy do udziału w projeckie

11 września 2017

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia!  W ramach niniejszego projektu oferujemy: Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy. Warsztaty: społeczne, umiejętności miękkich, umiejętności zawodowych, Szkolenia zawodowe oraz staże. Jesteś osobą: -bezrobotną – zamieszkującą tereny województwa lubelskiego – z niepełnosprawnością – wykluczaną lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym […]

U nas zdobędziesz umiejętności zawodowe szyte na miarę lokalnego rynku pracy

1 września 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia!, którego realizatorem jest Ośrodek Doardztwa Biznesowego Jarosław Napierała. Celem głównym projektu: reintegracja społeczno-zawodowa 30 (20K,10M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lata, zamieszkałych w województwie lubelskim poprzez objęcie ich kompleksowym programem reintegracji społeczno-zawodowej obejmującym instrumenty aktywizacji społecznej oraz instrumenty aktywizacji zawodowej. Jeśli jesteś […]

Szkolenia zawodowe? A może staż?

23 sierpnia 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia!, którego celem jest reintegracja społeczno-zawodowa 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lata, zamieszkałych w województwie lubelskim poprzez objęcie ich kompleksowym programem reintegracji społeczno-zawodowej obejmującym instrumenty aktywizacji społecznej oraz instrumenty aktywizacji zawodowej. Jeśli jesteś osobą: bezrobotną, zamieszkującą tereny województwa lubelskiego, z niepełnosprawnością, wykluczaną lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – […]

Rozpoczynamy rekrutacje!

15 sierpnia 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia!  Jeśli jesteś osobą: -bezrobotną – zamieszkującą tereny województwa lubelskiego – z niepełnosprawnością – wykluczaną lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji dla: kobiet, osób bezrobotnych dla których określono III profil pomocy, a także osób długotrwale bezrobotnych. W ramach niniejszego projektu oferujemy: Wsparcie […]