Pęcław opanowuje komputery

Rozpoczynamy szkolenie komputerowe w Pęcławie w ramach projektu „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. Na naszych uczestników czekają materiały szkoleniowe. Warto podkreślić, iż szkolenia komputerowe w jakim uczestniczą, przyczyni się do nabycia lub podniesienia kompetencji cyfrowych. Szkolenie zakończy się egzaminem, który zweryfikuje zdobytą podczas kursu wiedzę oraz umiejętności uczestników. Wszystkim uczestnikom życzymy wytrwałości w zdobywaniu nowej wiedzy.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego