Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 75% uczestników projektu, tj. 375osób z grupy 500(300kobiet i 200mężczyzn) objętych szkoleniami z zakresu ICT w ramach projektu w okresie 10.2016-12.2017roku. Projekt obejmuje realizację szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym. Wszystkie szkolenia zakończą się przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających zdobycie kompetencji. Grupę docelową projektu stanowić będzie 500osób (300kobiet i 200mężczyzn) w wieku powyżej 25 r.ż. (w wieku aktywności zawodowej) z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych. 100% grupy docelowej będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom 3 ISCED) z obszaru woj. mazowieckiego. Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015. Osoby w wieku 50lat i więcej będą stanowiły minimum 70% grupy docelowej(350osób). Osoby zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowić będą min. 70% uczestników proj.(350osób).

Aktualności

Projekt pt. „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim” dobiega końca

27 grudnia 2017

Informujemy, iż projekt pt. „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim” dobiega końca. Warto podkreślić, że w ramach projektu objęliśmy wsparciem 522 osób z 500 osób określonych we wniosku o dofinansowanie, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych. W ramach projektu odbywały się bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia […]

Wesołych Świąt!

22 grudnia 2017

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wspaniały czas upływał w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości oraz optymizmu.

Trwają szkolenia w projekcie

4 grudnia 2017

Trwają szkolenia komputerowe w ramach projektu „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim. Uczestnicy pogłębiają wiedzę  i umiejętności z zakresu obsługi komputera. Mamy też nadzieję, że grupy szkoleniowe zdobędą nie tylko tajniki obsługi komputera, ale również zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym, jak i zawodowym. Życzymy powodzenia! Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

21 listopada 2017

Jesteś w wieku 25 lat i więcej i mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego? Posiadasz niskie kwalifikacje, tj. co najwyżej wykształcenie średnie? Chcesz zdobyć umiejętności obsługi komputera – nic prostszego! Zgłoś się do Nas! Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. W projekcie zaplanowano bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe będą […]

Już niebawem egzamin

17 listopada 2017

Dwie grupy z Wieniawy zmierzą się z egzaminem kończącym szkolenia w ramach projektu. Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem. Dla w/w grup egzamin odbędzie się 20.11 br. […]

Trwają szkolenia komputerowe w projekcie

15 listopada 2017

Trwają szkolenia komputerowe w ramach projektu „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim. Uczestnicy pogłębiają wiedzę  i umiejętności z zakresu obsługi komputera. Mamy też nadzieję, że grupy szkoleniowe zdobędą nie tylko tajniki obsługi komputera, ale również zdobyta wiedza będzie wykorzystana przez Uczestników w życiu codziennym, jak i zawodowym. Życzymy powodzenia! Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej […]

Zapraszamy do udziału w projekcie

23 października 2017

Jesteś w wieku 25 lat i więcej i mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego? Posiadasz niskie kwalifikacje, tj. co najwyżej wykształcenie średnie? Chcesz zdobyć umiejętności obsługi komputera – nic prostszego! Zgłoś się do Nas! Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. W projekcie zaplanowano bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe będą […]

Poznaj z Nami świat komputerów!

12 października 2017

W ramach projektu „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim” organizujemy bezpłatne szkolenia komputerowe, które przyczynią się do nabycia lub podniesienia kompetencji cyfrowych. Jesteś w wieku 25 i więcej?? Posiadasz niskie kwalifikacje? Mieszkasz na terenie województwa mazowieckiego? Nie uczestniczyłeś we wsparciu LLL oferowanym w ramach POKL? Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, koniecznie zgłoś się do […]

Koryciska zakończyły szkolenia

5 października 2017

Grupa z Korycisk ukończyła 60-godzinne szkolenie komputerowe w ramach projektu „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim. Mamy nadzieję, że uczestnicy projektu zapoznali się z obsługą komputera, a zdobyta obszerna wiedza zostanie wykorzystana w życiu codziennym, jak i zawodowym. Przed nimi egzamin! Życzymy samych sukcesów! Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferujemy bezpłatne szkolenia komputerowe!

22 września 2017

Jesteś w wieku 25 lat i więcej i mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego? Posiadasz niskie kwalifikacje, tj. co najwyżej wykształcenie średnie? Chcesz zdobyć umiejętności obsługi komputera – nic prostszego! Zgłoś się do Nas! Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. W projekcie  zaplanowano bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe będą […]