Stanisławice i Mieczysławów rozpoczyna szkolenie

Jesteśmy w trakcie zajęć komputerowych w ramach projektu „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. Grupa szkoleniowa 7-8 jest w trakcie szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych na poziomie podstawowym (A).  Każda z kompetencji DIGCOMP będzie utrwalana, aż do opanowania przez grupę na poziomie niezbędnym do zdania egzaminu na poziomie podstawowym (A).  Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe i podręcznik. Wszystkim uczestnikom życzymy wytrwałości w zdobywaniu nowej wiedzy!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego