Uczestnicy zdają egzamin

W dniu dzisiejszym do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych podejdą uczestnicy z grupy 1 oraz grupy 5.

Naszym uczestnikom życzymy powodzenia oraz uzyskania samych pozytywnych wyników. Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego