Egzamin zewnętrzny z projekcie

W dniu wczorajszym do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych podejdą uczestnicy z grupy 2 oraz grupy 4.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.