Szymanów zdaje egzamin

W dniu dzisiejszym grupa 6 przystąpiła do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.