Nie bój się myszy komputerowej :)

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, w ramach realizowanego projektu oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych  w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne.

W projekcie  zaplanowano szkolenia na poziomie podstawowym (A), które będą realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem.

Szczegóły uzyskasz pod nr tel. 505 154 429. Zapraszamy!