Zdobądź z nami kompetencje cyfrowe!

Zdobądź z nami kompetencje cyfrowe!  Jesteś w wieku 25 lat i więcej i mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego? Posiadasz niskie kwalifikacje, tj. co najwyżej wykształcenie średnie?

Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim”. Rekrutacja trwa, więc spiesz się zapisać na oferowane szkolenia! W projekcie  zaplanowano bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe będą realizowane w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem. Na każdego uczestnika czeka zestaw materiałów szkoleniowych oraz podręcznik, co pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego