Grabowiec przystępuje do egzaminu

Już niebawem grupa z Grabowca zmierzy się z egzaminem kończącym szkolenia w ramach projektu. Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych  w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego