Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komuputerowe

Szanowni Państwo, oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych   w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne. Szkolenia realizuje na terenie województwa mazowieckiego. Ponadto warto podkreślić, że zaplanowane szkolenia na poziomie podstawowym (A), realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem.

Szczegóły uzyskasz pod nr tel.505 154 429

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego