Mazowsze pogłębia wiedzę komputerową

Oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym zgodnie ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych   w ramach projektów w PI 10(iii). Szkolenia są całkowite bezpłatne.

W projekcie  zaplanowano szkolenia na poziomie podstawowym (A), jest to poziom adekwatny do osób posiadających największą lukę kompetencyjną. Szkolenia będą realizowane na poziomie podstawowym(A) w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne w woj. mazowieckim. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego