Świat komputerów jest otwarty dla Ciebie!

Zapraszamy, właśnie Ciebie – osobę, która chce pogłębić umiejętności obsługi komputera!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego